Asem

Asem
KvK: 34269530

Ir. Alain Sadon
Sarphatistraat 36-B
1018GM Amsterdam

Contact >
06-17404731
alain@asem.nl

Sociale netwerken>
LinkedIn


coaching

Een goede idee, maar te weinig concrete resultaten?

Veel mensen van mijn generatie (laten we zeggen 30..45 jaar) hebben in mijn beleving vaak veelbelovende ideeën, maar zijn niet of moeilijk in staat die vertalen naar de concrete werkelijkheid. Met die concrete werkelijkheid bedoel ik “banale zaken” die te maken hebben met geld, wetgeving, boekhouding, politiek, onderhandelingen, studie, schrijven, netwerken, management, marketing, techniek, etc.

Ook “andere mensen” kunnen ervaren worden als een obstakel op het pad naar de realisatie van het idee. Soms ook is een persoon lekker op weg, maar blijft deze toch ergens in steken of komt op een ongewenst zijspoor terecht, vaker echter blijft het bij het abstracte idee. Hoe dan ook blijft hij of zij ergens hangen in heel veel enthousiasme, met te weinig concrete resultaten. En dat is jammer, natuurlijk voor de persoon zelf, maar ook voor de wereld, die nog wel wat goede ideeën kan gebruiken.

Hoe zou ik je kunnen helpen je idee te realiseren, in praktische zin?

Ik meen dat ik in de rol van coach een constructieve bijdrage kan leveren bij de vertaling van abstract idee naar concrete oplossing. Niet dat ik op alle hiervoor genoemde gebieden alle ins en outs ken, maar ben zeer wel in staat om vanuit mijn achtergrond en ervaring met de persoon mee te denken over hoe die vertaalslag het beste kan worden aangepakt. Ik sta in principe aan de zijlijn van het project, dus echt als coach, en het is aan de persoon zelf om de uitvoering ervan ter hand te nemen.

Van nature heb ik echter de neiging om actiever te participeren in een project. Ik hou bijvoorbeeld altijd in de gaten of ik verschillende initiatieven bij elkaar kan brengen of soms zelfs een inhoudelijke bijdrage aan het project kan leveren. Welke vorm de samenwerking ook aanneemt, ik zie het als mijn taak het doel van de coaching te bewaken, namelijk de praktische realisatie van het idee.

In dat proces komen we uiteraard van alles tegen, misschien ook de psychologische obstakels. Ik ben afgestudeerd ingenieur (Technische Universiteit van Delft) en vanuit die achtergrond heb ik het vermogen ontwikkeld om te structureren, logisch te denken, doelgericht te werken en te overtuigen. Ik ben dus geen psycholoog.

Ik ben echter wel in staat om te beoordelen of een psychisch obstakel bij de aard van het project hoort. In dat geval (en alleen in dat geval) kan ik wel degelijk, vanuit mijn ervaring, maar ook door additionele trainingen en studie, psychologische coaching bieden. 

Hoe zou ik je kunnen helpen je idee te realiseren, in psychologische zin?

Het psychologische model dat ik hanteer is ‘flow’, van de Amerikaanse psycholoog Mihaly Csikszentmihalyi. Op basis van zijn wetenschappelijke onderzoek blijken veel mensen hun psychische energie niet optimaal te benutten. Soms wordt er, gegeven de vaardigheden van de persoon, teveel van hem/haar gevraagd (resulterend in angst), in andere gevallen te weinig (resulterend in apathie). Verder blijkt veel psychische energie verloren te gaan naar zaken die er niet (of niet zo vaak) wezenlijk toe doen.

Om jezelf zinvol in te kunnen zetten voor de uitvoering van je idee, m.a.w. je psychische energie optimaal aan te wenden, is zelfinzicht cruciaal. Wanneer je weet hoe je functioneert, kan je een structuur aan de dag geven die jouw specifieke werkwijze zo goed mogelijk ondersteunt en daarmee ‘flow’ creëert, wat gedefinieerd wordt als ‘de subjectieve ervaring van volledige betrokkenheid bij het leven’. Tijdens de sessies kan gebruik worden gemaakt van korte momenten van stilte die je kunnen helpen om je zelfinzicht te vergroten.

Over wat voor ideeën hebben we het eigenlijk?

Mijn ervaring is dat de uitvoering van een idee gemakkelijk kan stranden in de ogenschijnlijke complexiteit van de werkelijkheid, terwijl goede ideeën over het algemeen blinken van eenvoud. Dat is een creatief spanningsveld. Als iemand bijvoorbeeld een huis wil bouwen hebben we daar al snel een beeld bij, maar voordat dit beeld is gerealiseerd komt er heel wat financiële, technische en emotionele rompslomp bij kijken.

Als iemand een goed commercieel idee op het gebied van het Internet heeft, en op een namiddag misschien zelfs een veelbelovend prototype heeft gebouwd, dan stroomt het geld ook nog niet meteen binnen. Als een regisseur gefrustreerd vastloopt in de realisatie van zijn film omdat de mensen met wie hij samenwerkt eigen, andere agenda’s blijken te hebben, dan zal hij ook even moeten terugschakelen. Als een afstudeerder al prachtige ideeën heeft voor het eindwerkstuk, moet er tijdens het schrijven ervan nog veel geordened en gereflecteerd worden.

Welk idee het betreft, maakt mij niet veel uit (zolang het maar binnen de wet past). Vanuit mijn functie als coach zal ik mijn gezonde verstand aanwenden om samen te onderzoeken hoe we het idee eventueel kunnen aanscherpen, obstakels als creatieve uitdagingen kunnen aanwenden en van daaruit welke concrete stappen het beste gezet kunnen worden om het idee te realiseren.

Omdat het mijn ervaring is dat kleine ideeën, eenmaal vertaald naar de concrete werkelijkheid, ook snel groot kunnen worden, zal ik de persoon altijd stimuleren iedere stap grondig en integer uit te voeren. Dat is voor jezelf van belang, maar ook voor anderen: figuurlijk gesproken is het eerste muurtje van je huis bijvoorbeeld snel gezet, en dat geeft een enorme kick, maar over 10 jaar woon je er misschien nog steeds, en dan is het niet prettig te weten dat je eerste muurtje toch eigenlijk niet zo heel solide in elkaar steekt. Indien je er daarentegen zelf al snel niet meer woont, geeft het ook oneindig veel meer voldoening te weten iets goeds voor die ander achter te laten. 

Hoe ziet de samenwerking eruit?

De vorm van de samenwerking is in principe het tweegesprek. In mijn prettige woning aan de Sarphatistraat kunnen we in alle rust praten over de uitvoering van het project. De duur van de bijeenkomst is één uur en een kwartier en vindt in principe wekelijks plaats. In het eerste uur kan uitgebreid ingegaan worden op het idee en de vorderingen die al dan niet gemaakt zijn op het pad naar realisatie.

Het laatste kwartier wordt gebruikt voor het opmaken van de balans en het vaststellen van nieuwe stappen. Tijdens deze sessie hoeft het echter niet bij praten te blijven. Indien er resultaten, in welke vorm dan ook, gedemonstreerd kunnen worden, juich ik dat toe. Na vier bijeenkomsten eindigt de samenwerking, tenzij er nadrukkelijk voor wordt gekozen om door te gaan. Vier bijeenkomsten zou in principe namelijk genoeg moeten zijn om op weg te zijn.

Mocht het zo zijn dat vervolgbijeenkomsten door beiden als zinvol worden ingeschat, dan is het uiteraard ook mogelijk door te gaan. Gaandeweg kan ontdekt worden dat de vorm van samenwerking moet veranderen. Ik heb een goed netwerk van relaties en kan die bijvoorbeeld desgewenst aanwenden om de kans op realisatie van het idee te vergroten.

Verder wil ik opmerken dat het vanuit fiscaal, juridisch of organisatorisch oogpunt erg handig of zelfs noodzakelijk kan zijn bepaalde ideeën uit te voeren vanuit één of andere (eventueel nieuw op te starten) bedrijfsvorm. Ik kan je daar bij begeleiden, of doorverwijzen. Over het algemeen is het echter niet handig daar te snel mee te beginnen of, voor sommige projecten, helemaal niet mee te beginnen, omdat de bijkomende administratieve werkzaamheden ten kosten kunnen gaan van het creatieve proces. 

Tot slot wil ik opmerken dat ik, doordat ik veel ervaring heb met Internetapplicaties, je snel zal adviseren een goede site op te zetten. Internet is voor de meeste projecten een cruciale tool voor het werven van geïnteresseerden voor je idee of produkt. Ik kan je helpen dit van de grond te krijgen.

Kosten

Een sessie van één uur en een kwartier kost € 75,-- (incl. BTW) voor particulieren, die (nog) geen eigen bedrijf hebben, en € 125,-- (ex. BTW) voor personen die dat wel hebben of namens een bedrijf op consult komen. Indien de samenwerkingsvorm verandert kunnen er additionele afspraken over de vergoeding worden gemaakt.

Ik sta geregistreerd bij GCoach, professionals op het communicatieve vlak.